ข้อตกลงในการใช้บอร์ดติดประกาศกลุ่มการผลิต

เริ่มแรก

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมบอร์ดติดประกาศกลุ่มการผลิต

ข้อตกลงในการใช้บอร์ดติดประกาศกลุ่มการผลิต

บอร์ดติดประกาศนี้เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการใช้
เมื่อมีการส่งข้อความในบอร์ดติดประกาศจะถือว่าผู้ใช้บริการที่เห็นชอบในข้อตกลงในการใช้ด้านล่างเท่านั้นที่ใช้บริการได้
ในกรณีที่ไม่เห็นชอบกับเงื่อนไขด้านล่าง ขอทำการปฏิเสธการใช้บริการบอร์ดติดประกาศ

ข้อความ(ข้อมูลหรือเนื้อหา)ทั้งหมดที่ถูกเขียนลงในบอร์ดติดประกาศถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งข้อความเท่านั้น มิใช่ความรับผิดชอบของ NCเน็ตเวิร์ค ดังนั้นทาง NCเน็ตเวิร์คจะไม่รับรองเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกส่งที่บอร์ดติดประกาศ และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายและความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆที่เกิดขึ้น
ในการใช้ข้อมูลที่ถูกเขียนลงในบอร์ดติดประกาศ

ผู้ใช้บริการเห็นชอบว่าจะไม่กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านล่างในการใช้บริการบอร์ดติดประกาศ

  • ผิดกฎหมาย,ก่อให้เกิดความเสียหาย,พฤติกรรมในทางคุกคาม,พฤติกรรมในทางทารุณ,การก่อกวน,พฤติกรรมผิดกฎหมาย,การหมิ่นประมาท,พฤติกรรมชั้นต่ำ,การกระทำเชิงอนาจาร,การสบประมาท,การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล,พฤติกรรมในเชิงปรปักษ์,หรือข้อความที่มีเนื้อหาการเหยียดสีผิว ชนชาติ,ข้อมูล,เดต้า,เท็กซ์,การส่งข้อความที่มีเนื้อหาอื่นๆ
  • การสร้างองค์กรปลอมหรือบุคคลที่ไม่มีตัวตนขึ้น รวมทั้งการแสร้งทำตัวเป็นเป็นหัวหน้าฟอรั่ม(ผู้ควบคุมดูแลบอร์ด),ไกด์,เจ้าภาพ การหลอกลวงถึงการมีความเกี่ยวข้องกับองค์การหรือบุคคล
  • การส่งข้อมูลที่ไม่สามารถทำการส่งสารได้ตามที่อ้างอิงจากกฏหมายหรือตามสัญญาหรือเกี่ยวกับความเชื่อถือ(ความเห็นชอบที่ไม่นำออกแสดง)
  • การส่งข้อความติดบอร์ดประกาศโดยการลงประกาศโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดเป็นทางการ,การค้าขายสินค้าอื่นๆและการค้าการบริการและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการค้า,เอกสารส่งเสริมการค้า,อีเมล์ขยะ,spam,จดหมายลูกโซ่,ออกอุบายล่อลวงหรือการชักชวนในรูปแบบอื่นๆ
  • การส่งเนื้อหาข้อความที่ทำการละเมิด("สิทธิ")ที่ผู้อื่นทำการครอบครอง สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า,ความลับของบริษัท,ลิขสิทธ์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

NCเน็ตเวิร์คและ ผู้แทนที่ถูกกำหนดจาก NCเน็ตเวิร์คมีสิทธิในการลบหรือปฏิเสธการส่งข้อความโดยเจ้าตัวจะเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาที่ถูกส่งมาที่บอร์ดติดประกาศเอง ท่านที่ใช้บริการบอร์ดติดประกาศ ท่านเห็นชอบที่จะไม่ทำการใดที่มีผลกระทบและทำให้เกิดความเสียหายต่อNCเน็ตเวิร์คเช่นการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้รวมถึงค่าปรึกษาทนายจากบุคคลที่สามที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น NCเน็ตเวิร์คจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมและการเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใด

ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ NCเน็ตเวิร์คมีมาตรการที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบอร์ดติดประกาศ
แต่อาจมีข้อยกเว้นเมื่อถูกเรียกร้องทางกฎหมายในการดำเนินการ(i)การปฏิบัติตามกฎหมาย,(ii)เมื่อมีการบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้,(iii)การรองรับเมื่อเกิดกรณีเรียกร้องค่าเสียหายในการที่เนื้อหาในบอร์ดละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม,และ(iv)ไม่เพียงเท่านี้แต่ยังรวมถึงในกรณีNCเน็ตเวิร์ค,ผู้ใช้บริการนั้น,และสิทธิสาธารณชน,สมบัติหรือการได้รับการยอมรับว่ามีความจำเป็นในการปกป้องความปลอดภัยของบุคคลด้วย

ลิงค์

บอร์ดติดประกาศหรือผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมในข้อความหรือทำการลิงค์ไปที่ต้นกำเนิดของข้อมูลอื่นและเว็บไซต์อื่นได้ NCเน็ตเวิร์คจะไม่รับผิดชอบในการขอใช้ต้นกำเนิดของข้อมูลหรือเว็บไซต์ภายนอกชนิดนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการมีข้อมูลอยู่บนของเว็บไซต์และต้นกำเนิดของข้อมูลชนิดนี้หรือจะเป็นการได้มาซึ่งเนื้อหา,ประกาศ,ผลิตภัณฑ์หรือมีการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่มาจากต้นกำเนิดข้อมูลและเว็บไซต์ภายนอกชนิดนี้,สินค้าหรือบริการนั้น เมื่อเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเนื่องจากการใช้หรือเชื่อข้อมูลเหล่านั้น NCเน็ตเวิร์ค จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

อื่นๆ

ข้อตกลงการใช้นี้เป็นข้อตกลงที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นดัดแปลงตีความให้เหมาะสมกับการใช้

ขอความกรุณา

เมื่อรู้ว่ามีข้อความที่ผิดกฎข้อตกลงในการใช้เกิดขึ้นในข้อความที่ถูกเขียนลงในบอร์ดติดประกาศ
กรุณาทำการแจ้งให้ทราบโดยติดต่อสอบถาม

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่