ผลการค้นหา(ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต)

เงื่อนไขที่ค้นหาอยู่ในขณะนี้
ประเภทใหญ่:วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม
ค้นหาผลิตภัณฑ์

*สามารถทำการค้นหาจากคีย์เวิร์ดได้หลากหลาย โดยใช้ Spaceคั่น

1-10แสดงเรื่อง / 109เรื่อง

JIP9211 RB-1 14kg(16.67L) น้ำยาป้องกันสนิม Ichinen Chemicals Thai

JIP9211 RB-1 14kg(16.67L) น้ำยาป้องกันสนิม Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 09211 (NK-9211) ชื่อผลิตภัณฑ / RB-1 14kg (16.67L)  ปริมาตรบรรจ / 16.67 L 【คุณลักษณะ】 ● ป้องกันสนิมโดยไปแทนที่นํ้า สามารถใช้กับโลหะทุกชนิด ไม่ทําให้ผิวโลหะกร่อน หรือ เปลี่ยนสี ● เนื่องจากไม่มีการรบกวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า จึงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม ● ป้องกันผิวเคล...

JIP444 PNα  Ichinen Chemicals Thai

JIP444 PNα  Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00444 (NK-444) ชื่อผลิตภัณฑ / PNα ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก) 【คุณลักษณะ】 ● สามารถควํ่ากระป้องแล้ว ฉีดพ่นได้ ● ประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูงมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ● แทรกซึมลงในพื้นผิวโลหะที่กัดกร่อนได้เร็ว ใช้งานได้กับโลหะที่เป็นสนิมพร่...

JIP137 Zinc Coat SA น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai

JIP137 Zinc Coat SA น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00137 (NK-137) ชื่อผลิตภัณฑ / Zinc Coat SA  ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● เมื่อผงซิงค์ขนาดเล็กมากพร้อมกับสารป้องกันสนิมทําปฏิกิริยาทางเคมีบนพื้นผิวเหล็ก พื้นผิวที่เคลือบซิงค์จะอยู่ตัวและเปลี่ยนเป็นฟิล์มที่ไม่ละลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องก...

JIP70977 Klin-Zinc น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai

JIP70977 Klin-Zinc น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 070977 (NK-70977) ชื่อผลิตภัณฑ / Klin-Zinc  ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● เมื่อผงซิงค์ขนาดเล็กมากพร้อมกับสารป้องกันสนิมทําปฏิกิริยาทางเคมีบนพื้นผิวเหล็ก พื้นผิวที่เคลือบซิงค์จะอยู่ตัวและเปลี่ยนเป็นฟิล์มที่ไม่ละลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องก...

JIP130 Zinc Coat น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai

JIP130 Zinc Coat น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00130(NK-130) ชื่อผลิตภัณฑ / Zinc Coat  ปริมาตรบรรจ / 450 g จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● เมื่อผงซิงค์ขนาดเล็กมากพร้อมกับสารป้องกันสนิมทําปฏิกิริยาทางเคมีบนพื้นผิวเหล็ก พื้นผิวที่เคลือบซิงค์จะอยู่ตัวและเปลี่ยนเป็นฟิล์มที่ไม่ละลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการ...

JIP95 Super Zinc Coat 95 น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai

JIP95 Super Zinc Coat 95 น้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อนด้วยผงซิงค์ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 0095 (NK-095) ชื่อผลิตภัณฑ / Super Zinc Coat 95  ปริมาตรบรรจ / 300 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● เมื่อผงซิงค์ขนาดเล็กมากพร้อมกับสารป้องกันสนิมทําปฏิกิริยาทางเคมีบนพื้นผิวเหล็ก พื้นผิวที่เคลือบซิงค์จะอยู่ตัวและเปลี่ยนเป็นฟิล์มที่ไม่ละลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ...

NX82 Heat Resistant Silver พ่นสีเงิน การทนความร้อน 600 ℃ Ichinen Chemicals Thai

NX82 Heat Resistant Silver พ่นสีเงิน การทนความร้อน 600 ℃ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00086 (NK-086) ชื่อผลิตภัณฑ / Heat Resistant Silver  ปริมาตรบรรจ / 300 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● อุณหภูมิการทนความร้อน : 600°C ● แม้ว่าจะแช่เย็นที่อุณหภูมิ 600°C ฟิล์มเคลือบก็ไม่หลุดออกหรือไม่เปลี่ยนสี ● ป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหายจากเกลือที่เกิดจาก...

NX31 Jet Lube น้ำมันเหนียวหล่อลื่นและป้องกันสนิมประสิธิภาพสูง Ichinen Chemicals Thai

NX31 Jet Lube น้ำมันเหนียวหล่อลื่นและป้องกันสนิมประสิธิภาพสูง Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00031 (NK-031) ชื่อผลิตภัณฑ / Jet Lube ปริมาตรบรรจ / 300 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● คุณสมบัติที่ยึดแน่นของเยื่อหล่อลื่นส่งผลให้สามารถหล่อลื่น ป้องกันสนิม ป้องกันการ กัดกร่อนได้ในระยะยาว ● คุณสมบัติการหล่อลื่นและป้องกันสนิมได้ในระยะยาวและการแทนที่นํ้าทําให...

NX25 Silicone Grease จาระบีซิลิโคน ต่อความร้อน ความเย็น และกันน้ำ Ichinen Chemicals Thai

NX25 Silicone Grease จาระบีซิลิโคน ต่อความร้อน ความเย็น และกันน้ำ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00025 (NK-025) ชื่อผลิตภัณฑ / Silicone Grease ปริมาตรบรรจ / 100 g จํานวนบรรจุ / 24 ชิ้น 【คุณลักษณะ】 ● ป้องกันยางและพลาสติกจากการหลุดออกและหดตัว ● อุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -40~180°C ● แตกต่างจากจาระบีทั่วไป ไม่ละลายในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและแข็งตัวในอุณหภูมิตํ่า เป็นผล...

JIP638 Mold Release Agent Shuttle Protector FS น้ำยาปลดปล่อยชิ้นงาน Ichinen Chemicals Thai

JIP638 Mold Release Agent Shuttle Protector FS น้ำยาปลดปล่อยชิ้นงาน Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD.
หมายเลขสินคา / 00638 (NK-638) ชื่อผลิตภัณฑ / Mold Release Agent Shuttle Protector FS ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● เนื่องจากมีส่วนผสมทั้งฟลูออไรด์และซิลิโคน จึงสามารถป้องกันไม่ให้ แม่พิมพ์ติด ปลดปล่อยแม่พิมพ์ได้ดีเยี่ยม ● ใช้ได้ทั้งกับเทอร์โมพลาสติกเรซิน แ...

1-10แสดงเรื่อง / 109เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่