ผลการค้นหา(ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต)

เงื่อนไขที่ค้นหาอยู่ในขณะนี้
ประเภทใหญ่:วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม
ค้นหาผลิตภัณฑ์

*สามารถทำการค้นหาจากคีย์เวิร์ดได้หลากหลาย โดยใช้ Spaceคั่น

1-10แสดงเรื่อง / 149เรื่อง

JIP117 Electric Parts Cleaner น้ำยาทำความสะอาดสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Ichinen Chemicals Thai

JIP117 Electric Parts Cleaner น้ำยาทำความสะอาดสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00117 (NK-117) ชื่อผลิตภัณฑ / Electric Parts Cleaner  ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● ทําความสะอาดแผงวงจร จุดเชื่อมต่อ และขั้วต่อ ● ขจัดผงคาร์บอนที่หน้าสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ คราบนํ้ามัน ฯลฯ ● ไม่บังคับใช้กับ PRTR เป็นนํ้ายาเคมีทําความสะอาดที...

JIP598 Parts & Brake Cleaner 840 นํ้ายาทําความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals Thai

JIP598 Parts & Brake Cleaner 840 นํ้ายาทําความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00598 (NK-598) ชื่อผลิตภัณฑ / Parts & Brake Cleaner 840  ปริมาตรบรรจ / 840mL จํานวนบรรจุ / 30 กระปอง น้ำยาทำความสะอาดนี้ราคาถูกที่สุด หากซื้อ 1 กล่อง มีราคาพิเศษครับ หากคุณซื้อมากกว่านี้ สามารถปรึกษาแยกต่างหาก 【คุณลักษณะ】 ● นํ้ายาเคมีทําความสะอาดที่มีสารพิษตํ่ามาก...

JIP126 Deposit Cleaner for Injection Mold น้ำยาทําความสะอาดแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป Ichinen Chemicals Thai

JIP126 Deposit Cleaner for Injection Mold น้ำยาทําความสะอาดแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / JIP126 (NK-126) ชื่อผลิตภัณฑ / Deposit Cleaner for Injection Mold  ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง น้ำยาทําความสะอาดประสิทธิภาพสูงสําหรับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป 【คุณลักษณะ】 ● ละลายและขจัดคราบบางๆ ที่เหนียวเกาะติดแน่นในแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นขณะฉีดพลาสติกขึ้นรูป ช่...

JIP135 Silicone Sliding Agent น้ำมันหล่อลื่นซิลิโคน Ichinen Chemicals Thai

JIP135 Silicone Sliding Agent น้ำมันหล่อลื่นซิลิโคน Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00135 (NK-135) ชื่อผลิตภัณฑ / Silicone Sliding Agent  ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● หัวฉีดมี 2 ทาง สามารถควํ่ากระป๋องแล้วฉีดพ่นด้ ● ประกอบด้วยนํ้ามันซิลิโคนประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้พื้นผิวลื่นอย่างรวดเร็วสําหรับใบมีด ที่มีรูปร่างซับซ้อน ● ไ...

JIP125 Mold Anti-Corrosion Agent-Volatile น้ำยาป้องกันสนิมแบบระเหย Ichinen Chemicals Thai

JIP125 Mold Anti-Corrosion Agent-Volatile น้ำยาป้องกันสนิมแบบระเหย Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00125 (NK-125) ชื่อผลิตภัณฑ / Mold Anti-Corrosion Agent-Volatile ปริมาตรบรรจ / 420 ml จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● ป้องกันสนิมในบริเวณที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเป็นสารระเหย (รวมถึงบริเวณที่สเปรย์ไม่เข้าถึง) ● ต่างจากสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดนํ้...

JIP420 Pin Color Cleaner น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP420 Pin Color Cleaner น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00420 (NK-420) ชื่อผลิตภัณฑ / Pin Color Cleaner ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก สำหรับการตรวจสอบปกติ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 2µm และลกึ 30µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ จึงส...

JIP421 Pin Color Penetration น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP421 Pin Color Penetration น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00421 (NK-421) ชื่อผลิตภัณฑ / Pin Color Penetration ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก สำหรับการตรวจสอบปกติ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 2µm และลกึ 30µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ...

JIP422 Pin Color Development น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP422 Pin Color Development น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00422 (NK-422) ชื่อผลิตภัณฑ / Pin Color Development ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก สำหรับการตรวจสอบปกติ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 2µm และลกึ 30µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ...

NX600 Strong Power Parts & Brake Cleaner น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals

NX600 Strong Power Parts & Brake Cleaner น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 000600 (NK-600) ชื่อผลิตภัณฑ / Strong Power Parts & Brake Cleaner  ปริมาตรบรรจ / 840mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง ทำความสะอาดแรงกว่า JIP619 【คุณลักษณะ】 ● นํ้ายาเคมีทําความสะอาดที่มีสารพิษตํ่ามาก ● ชนิดแห้งเร็ว ● ขจัดคราบนํ้ามันอยางรวดเร็วออกจากโลหะ แม่พิมพ์ และเครื่...

JIP227 Air Duster เป่ฝุ่นโดยใช้ลม Ichinen Chemicals Thai

JIP227 Air Duster เป่ฝุ่นโดยใช้ลม Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00227 (NK-227) ชื่อผลิตภัณฑ / Air Duster ปริมาตรบรรจ / 350 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● เปาฝุน สิ่งสกปรก ออกได้ง่ายเพียงฉีดพ่น ● ขจัดฝุนในช่องแคบๆ ได้ง่าย ● ค่า GWP (ศักยภาพที่ทําให้โลกร้อน) อยู่ที่ 140 (ประมาณ 1 ใน 10 ของ HFC-134a) ● ประกอบด้วยสารดูดซึม...

1-10แสดงเรื่อง / 149เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่