ผลการค้นหา(ซอฟต์แวร์)

ค้นหาผลิตภัณฑ์

*สามารถทำการค้นหาจากคีย์เวิร์ดได้หลากหลาย โดยใช้ Spaceคั่น

1-10แสดงเรื่อง / 31เรื่อง

CAM-3DPROFILE

CAM-3DPROFILE
UEL (Thailand) Co., Ltd.
ฟังก์ชั่นโปรไฟล์ 3D ที่คำนึงถึงการรบกวนของเครื่องมือในเส้นโปรไฟล์ YouTube動画: https://www.youtube.com/channel/UCxvVuEG2xIoep8wQtHvPiog

CAM-3D

CAM-3D
UEL (Thailand) Co., Ltd.
ฟังก์ชั่น 3D CAM ที่ทำให้เกิดการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการตัดเฉือนต่างๆ YouTube動画: https://www.youtube.com/channel/UCxvVuEG2xIoep8wQtHvPiog

CAE-MOLD

CAE-MOLD
UEL (Thailand) Co., Ltd.
ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความแม่นยำสูงซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผู้ออกแบบแม่พิมพ์ YouTube動画: https://www.youtube.com/channel/UCxvVuEG2xIoep8wQtHvPiog

MOLD-CREATOR

MOLD-CREATOR
UEL (Thailand) Co., Ltd.
ฟังก์ชันการออกแบบแม่พิมพ์เรซินที่รวมข้อกำหนดในการขึ้นรูปโดยใช้ประโยชน์จากลักษณะ 3 มิติ YouTube動画: https://www.youtube.com/channel/UCxvVuEG2xIoep8wQtHvPiog

PRESS-MOTION

PRESS-MOTION
UEL (Thailand) Co., Ltd.
กดการจำลองการถ่ายโอนแม่พิมพ์โดยใช้ข้อมูลการออกแบบ 3 มิติ YouTube動画: https://www.youtube.com/channel/UCxvVuEG2xIoep8wQtHvPiog

FORM-EX

FORM-EX
UEL (Thailand) Co., Ltd.
ฟังก์ชั่นโอกาสในการขึ้นรูปเฉพาะสำหรับการกดแม่พิมพ์โดยใช้ข้อมูล STL YouTube動画: https://www.youtube.com/channel/UCxvVuEG2xIoep8wQtHvPiog

CADmeister

CADmeister
UEL (Thailand) Co., Ltd.
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแม่พิมพ์และการผลิตผลิตภัณฑ์กดเรซินและแม่พิมพ์หล่อ เป็นระบบออล - อิน - วันที่ตระหนักถึงการผลิตแบบบูรณาการตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิต เป็นระบบภายในที่พัฒนาจากซอร์สโค้ดและจุดแข็งอย่างหนึ่งคือสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น YouTube動画: https://www.youtube.co・・・

ซอฟต์แวร์ PowerSHAPE 3D CAD กรุงเทพ ไทย

ซอฟต์แวร์ PowerSHAPE 3D CAD กรุงเทพ ไทย
CADCAMTHAI CO.,LTD.
PowerSHAPE 3D CAD เป็น Software ที่ใช้ในการออกแบบโมเดล 3 มิติ ที่ให้อิสระในการแก้ไขและปรับแต่งพื้นผิวชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน โดยสามารถขึ้นรูปจากเส้น Wireframe ให้เป็น Solid หรือ Surface ได้รวดเร็วและง่ายดาย PowerSHAPE Software ผู้ใช้สามารถออกแบบการทำงานได้อย่างประสมประสานและสอดคล้องระหว・・・

ซอฟต์แวร์ PowerINSPECT กรุงเทพ ไทย

ซอฟต์แวร์ PowerINSPECT กรุงเทพ ไทย
CADCAMTHAI CO.,LTD.
เป็น Software หนึ่งที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น Portable Arm, CMM Manual, CMM Auto หรือแม้กระทั้ง CNC เพื่อประมวลผลจุดพิกัดที่ได้จากเครื่องมือวัดต่างๆเป็นขนาดและพิกัดของชิ้นงาน

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ CAM กรุงเทพ ไทย

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ CAM กรุงเทพ ไทย
CADCAMTHAI CO.,LTD.
สุดยอดซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ใช้สำหรับเครื่องจักรเพื่อการผลิต ประเภท Basic Machining,Turning,Wire-EDM, Turn-Mill และมีคำสั่งเพื่อการรับรู้ คุณลักษณะของข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาในซอฟต์แวร์ (Feature Recognition) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำได้ดีมากยิ่งขึ้น

1-10แสดงเรื่อง / 31เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่