บริการสำหรับผู้ที่ต้องการรับการสั่งงาน

บริการสำหรับผู้ที่ต้องการรับการสั่งงาน

สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปมาก ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดย่อมได้เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างปิรามิดที่ทำอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ให้อยู่จุดสูงสุด เรียกได้ว่าเป็นการค้ารูปแบบใหม่ที่รวมการค้านอกเครือไปด้วยสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมนี้ไปเป็นประโยชน์ในการรับเพิ่มการรับสั่งงานจากพื้นที่และจากวงการธุรกิจที่ไม่เคยทำการค้ามาก่อน

ทางบริษัทได้เตรียมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดย่อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ยิ่งกว่านั้นยังมีบริการทุกแขนงของเอมิดัสเพื่อที่จะสร้างสภาพอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งขึ้น กรุณาเชิญใช้บริการในทุกแขนงเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่กล้าท้าทาย

เค้าโครงการให้บริการในทุกๆแขนง

ชื่อบริการ สมาชิกเอมิดัสที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมาชิกเอมิดัสที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอมิดัส โปรไลท์
เอมิดัส โปรไลท์
เอมิดัส โปร
เอมิดัส โปร
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนระยะแรก

ไม่เสียค่าบริการ

$500

$1,000

ค่าใช้บริการรายเดือน

ไม่เสียค่าบริการ

$100

$500

ระยะเวลาในการทำสัญญาที่สั้นที่สุด

-

1ปี

1ปี

ลงสมัครโครงการในข้อมูลการจัดหาแบบเปิดแสดงเสรี

ไม่สามารถลงสมัครได้

สามารถลงสมัครได้

สามารถลงสมัครได้

บริการหลัก

จุดสตาร์ทธุรกิจอินเตอร์เน็ตในการที่จะเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตโดยลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานบริษัท

สามารถใช้บริการเอมิดัสพื้นฐาน เช่น ข้อมูลการจัดหาแบบเปิดแสดงเสรี ซึ่งเป็นการให้บริการพื้นฐานในการใช้เอมิดัส

  • หน้าที่การทำงานพื้นฐานของเอมิดัส
  • แนะนำโครงการซื้อ
  • เสนอโอกาสในการติดต่อค้าขายธุรกิจ
  • ลงข้อมูลรับสมัครพนักงาน
  • ซัพพอร์ตโดยผู้รับผิดชอบโดยตรง
ทำการสมัคร ทำการลงทะเบียนสมาชิกเอมิดัสที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำการลงทะเบียนสมาชิกเอมิดัส โปรไลท์ ทำการลงทะเบียนสมาชิกเอมิดัส โปร

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการทุกแขนงของเอมิดัส

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่