71-80แสดงเรื่อง / 106เรื่อง

71.

Shinnseiseimitsu (新星精密株式会社 ) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
72.

Shinnkokikou annsannkoujou (しんこきこう 安山工場) สถานที่ตั้ง:  Gyeongsangbuk สิ่งที่ต้องทำ  จำนวนพนักงาน 4คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
73.

SHINWEON T&C สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
74.

Jinnyonnkigyousha innchonnkoujou (振永企業社 仁川工場) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
75.

Juwhonnsemitekku (株式会社 ジュウォンセミテック) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 22คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
76.

Teyonnmikuronn paryonndonnkoujou (株式会社テヨンミクロン 八竜洞工場) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 27คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
77.

Shougennseimitsu (昌原精密) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 52คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
78.

Dhi-esupi- (DSP Co., Ltd. ) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 37คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
79.

Shinnukanagata (信友金型) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 13คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
80.

Nissei-seimitsu (株式会社 日盛精密) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

71-80แสดงเรื่อง / 106เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่