1-10แสดงเรื่อง / 1042เรื่อง

1.

Công ty TNHH công nghiệp Trí Cường สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 215คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

2:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน - ทำเครื่องมือโรงงาน

3:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เหล็ก

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - สแตนเลส

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - อลูมิเนียมอัลลอย

9:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบเครื่องมืออัตโนมัติ

10:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

2.

Công ty TNHH Enshu Sanko Việt Nam สถานที่ตั้ง:  บักนิน  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือOA  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

Daiwa plastics Thang Long สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 700คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือOA  เครื่องใช้สำนักงาน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - พลาสติก

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฉีดขึ้นรูป

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PPS

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Elastomer

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - 60-300 ตัน

8:จำนวนการผลิต - พลาสติก - 300-1000 ตัน

9:จำนวนการผลิต - พลาสติก - วัสดุเอนกประสงค์

4.

D-Hot สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
5.

Công ty TNHH Koretsune Seiko Việt Nam สถานที่ตั้ง:  บักซัน  จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
6.

Công ty cổ phần cơ khí Quang Trung สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม     
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
7.

Công ty TNHH Cơ khí Mạnh Quang สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 250คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
8.

Công ty CP ORISTAR สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 200คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  จิ๊ก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
9.

Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 141คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน

2:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

3:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

5:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - Manufacturing Industrial Robot

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทำ case

7:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ

10.

Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công สถานที่ตั้ง:  ไทคูเอน  จำนวนพนักงาน 929คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  จิ๊ก  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-10แสดงเรื่อง / 1042เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่