1-10แสดงเรื่อง / 1600เรื่อง

1.

Công ty cổ phần cơ khí Quang Trung สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม     
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
2.

VIETNAM FUKUNAGA ENGINEERING CO., LTD สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด  อุปกรณ์สันทนาการ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

INTECH VIETNAM MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 160คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - NC Milling Machining

2:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงแบบ NC

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

4:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการขัด เจียระไน - การขัดผิวเรียบ NC

6:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

7:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเพลา-ล้อหมุน

4.

INDUSTRIAL MECHANICS AND AUTOMATION COMPANY LIMITED สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 141คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน

2:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

3:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

5:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - Manufacturing Industrial Robot

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทำ case

7:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ

5.

TANPHAT AUTOMATION JSC สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 500คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

2:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

3:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

5:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม

6:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน - ทำอุปกรณ์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่

7:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน - ทำเครื่องมือโรงงาน

6.

Công ty Cổ phần Năng Lực Việt สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 200คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

2:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - Manufacturing Industrial Robot

3:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

6:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ

7:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ

7.

Công ty Cổ Phần Hà Yến สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 300คน

ประเภทอุตสาหกรรม เคื่องครัว  จิ๊ก  เฟอร์นิเจอร์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การแปรรูปโลหะแผ่น - การผลิตอุปกรณ์ครัว

8.

LONG THANH GMT VIETNAM JOINT STOCK COMPANY สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบกดขึ้นรูป

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

6:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

7:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

9.

MEECO VIET NAM JSC สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป -  Fine Blanking

10.

MANH QUANG CO.,LTD สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 250คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-10แสดงเรื่อง / 1600เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่