1-10แสดงเรื่อง / 1417เรื่อง

1.

Công ty cổ phần cơ khí Quang Trung สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม     
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
2.

CNCTech สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 200คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

IDEA MACHINERY MANUFACTURING JSC (ITMC) สถานที่ตั้ง:  โฮจิมิน  จำนวนพนักงาน 188คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทาสี

4:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - Manufacturing Industrial Robot

6:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์หล่อ - 3Dโมเดลลิ่ง

4.

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THÀNH GMT VIỆT NAM สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบกดขึ้นรูป

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

6:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

7:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

5.

Công ty TNHH Gia Công Kim Loại Tấm สถานที่ตั้ง:  ฟุนเยน  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
6.

Kabushikigaishainntesukubetonamu (株式会社INTESKベトナム) สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม

7.

Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công สถานที่ตั้ง:  ไทคูเอน  จำนวนพนักงาน 929คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  จิ๊ก  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
8.

KIMSEN Industrial Corporation สถานที่ตั้ง:  บักนิน  จำนวนพนักงาน 220คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - อะลูมิเนียมอัลลอย

9.

Mekamic JCS สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 116คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
10.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HBT VIỆT NAM สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-10แสดงเรื่อง / 1417เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่