81-90แสดงเรื่อง / 1042เรื่อง

81.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Shengli Việt Nam สถานที่ตั้ง:  บักซัน  จำนวนพนักงาน 1250คน

ประเภทอุตสาหกรรม     
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
82.

Công ty Cổ Phần Nhựa Xốp 76 สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
83.

Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 32คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
84.

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Năng Lực Việt สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

2:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน

3:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

4:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

5:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

6:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม

7:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบเครื่องมืออัตโนมัติ

85.

Công ty CP Thép chính xác Sunway สถานที่ตั้ง:  บักนิน  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
86.

Công ty TNHH MTV Vạn Xuân สถานที่ตั้ง:  ไทคูเอน  จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  จิ๊ก  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป

87.

Công ty CP sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel สถานที่ตั้ง:  บักนิน  จำนวนพนักงาน 350คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
88.

Công ty TNHH Nissin Electric Việt Nam สถานที่ตั้ง:  บักนิน  จำนวนพนักงาน 150คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การเชื่อม, ทำให้ติดกัน - เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน)

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การเชื่อม, ทำให้ติดกัน - Arc welding

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีเรซิน

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องTurret punch

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องเลเซอร์ CO2

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

89.

Công ty cổ phần Prodetech สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  ไม่มีตัวเลือก  อุปกรณ์สันทนาการ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
90.

Công ty cổ phần Việt Chuẩn สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

81-90แสดงเรื่อง / 1042เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่