61-70แสดงเรื่อง / 909เรื่อง

61.

Siam System Consulting Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม     ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
62.

Zeniya (Thailand) Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชลบุรี  จำนวนพนักงาน 101คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
63.

KAISHIN INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวนพนักงาน 101คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
64.

ASUTO GLOBAL LOGISTICS(Thailand) CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชลบุรี  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม     ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
65.

Kanigen (Thailand) Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
66.

Hagiwara Electric (Thailand) Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องจักรวัด  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
67.

NIPPON FUSSO CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดระยอง  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
68.

Komatsu Electric Industry Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
69.

OOIM CO.,LTD สถานที่ตั้ง:  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนพนักงาน 13คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

70.

Fujifilm (Thailand) Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรวัด    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

61-70แสดงเรื่อง / 909เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่