81-90แสดงเรื่อง / 917เรื่อง

81.

UEL (Thailand) Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
82.

THAI EMIC CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรวัด    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
83.

ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชลบุรี  จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม    ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
84.

SIAM ASAHI MANUFACTURING CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดระยอง  จำนวนพนักงาน 61คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
85.

NB PRECISION (THAILAND) CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวนพนักงาน 45คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือAV  อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
86.

OTC DAIHEN ASIA CO., LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดระยอง  จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ

87.

THAI SILVEC CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชลบุรี  จำนวนพนักงาน 70คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - โครเมต (ทั่วไป)

88.

HOTTY POLYMER (THAILAND) CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ตัวผลักรูปร่างต่างๆ

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - รองรับปริมาณน้อยๆ

4:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ - ทำวัสดุก่อสร้าง

5:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับรถยนต์

6:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

7:จำนวนการผลิต - ยาง - ความทนต่อสภาพอากาศ

89.

SIAM ASAHI MANUFACTURING CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดระยอง  จำนวนพนักงาน 61คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
90.

F-1 Tools Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดปทุมธานี  จำนวนพนักงาน 45คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - Jig borer

2:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่องขัดรูปทรงกระบอก

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่องขัดผิวเรียบ

6:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

7:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

81-90แสดงเรื่อง / 917เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่