41-50แสดงเรื่อง / 3461เรื่อง

41.

Jinnnaikanagatakougyoukabushikikaisha (陣内金型工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 8คน

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบ Cassette

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - การขึ้นรูปชิ้นงานสองสี

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Engineering plastic

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

42.

Sugitekku (株式会社 スギテック) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนารา  จำนวนพนักงาน 17คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำตัวกรอง

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำล็อค

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสปริง

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

43.

Yamauchiennjiniarinngu (有限会社 山内エンジニアリング) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่อง Transfer

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

44.

Tekunosu (株式会社 テクノス) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ต่ำกว่า 300 ตันถึง1000 ตัน

45.

Wannro-do (株式会社 ワンロード) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ - เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์หล่อ - แบบ Die cast

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

46.

Konann seikou (コナン精工 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดอิบาราคิ  จำนวนพนักงาน 16คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือOA  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

47.

Touyoumoderukougyou ukiyakoujou (有限会社 東洋モデル工業 浮谷工場) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 8คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - 3Dโมเดลลิ่ง

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - จัดทำข้อมูล NC

48.

Wakabaseiki (ワカバ精機 有限会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 3คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - 60 - 300 ตัน

49.

Daiseikou (株式会社 大精工) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 16คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องมือAV  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ต่ำกว่า 60 ตัน

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

50.

Sanntekku (株式会社 サンテック) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดฟุคุโอกะ  จำนวนพนักงาน 260คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ต่ำกว่า 60 ตัน

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

41-50แสดงเรื่อง / 3461เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่