71-80แสดงเรื่อง / 3458เรื่อง

71.

Jeianndoshi- (株式会社ジェイアンドシー) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 27คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำแผ่นเหล็ก

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่อง Profiling

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - การกลึงโดยใช้เส้นลวด

72.

Kouwa (株式会社 光和) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือOA  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฉีดขึ้นรูป

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (พลาสติก)

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ต่ำกว่า 60 ตัน

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - จัดทำข้อมูล NC

73.

Tekunoma-to (株式会社 テクノマート) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิยาซากิ  จำนวนพนักงาน 33คน

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - 3Dโมเดลลิ่ง

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - รองรับสามมิติ

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องกัด (เรซิน)

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - ทำแบบโมเดล

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

74.

Shoueikougyou (昌栄工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม เคื่องครัว  อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - อัดบีบ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

4:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - สแตนเลส

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - t0.2 -t 3.2 ม.ม.

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ตั้งแต่ φ 9.0 ม.ม.

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

75.

Fyirosofyi- (有限会社 フィロソフィー) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 29คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

7:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การซ่อมแซม - ซ่อมแซมแม่พิมพ์

76.

Kuramochi (株式会社 蔵持) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดอิบาราคิ  จำนวนพนักงาน 85คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PMMA (อะคลิลิก)

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เรซินแบบแข็ง

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องเขย่า(Shaving)

77.

Uchiharaseisakusho (株式会社 内原製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - เหล็ก

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - สแตนเลส

8:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - อลูมิเนียม

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

10:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่อง Tapping

78.

Ito Seisakusho Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิเอะ  จำนวนพนักงาน 102คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (200-500 ตัน)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

8:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำ Die set

10:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

79.

WOODBELL Co.,Ltd สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 80คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.)

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบ Cassette

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

4:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

5:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ทำเครื่องมือทางการแพทย์

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PEEK

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - Stereolithography

10:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำข้อต่อ

80.

Hinode Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  จิ๊ก  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่โค้ง

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PMMA (อะคลิลิก)

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - ทำพร้อมกันห้าแกน

9:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Engineering plastic

10:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำผลิตภัณฑ์ทัศนศาสตร์

71-80แสดงเรื่อง / 3458เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่