61-70แสดงเรื่อง / 5009เรื่อง

61.

Yuugenngaisha buruseimitsu (有限会社 ブル精密) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทจิงิ  จำนวนพนักงาน 36คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - เลนส์ผิวไม่โค้งนูน

2:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - Glass microspheres machining

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ

4:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - การผลิตแก้วอื่นๆ

5:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - ทำแก้วให้ทนทานมากขึ้น

6:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - แผ่นฐานรองแก้ว

7:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - ขัดผิวกระจก

62.

Ikumaseisakusho (有限会社 猪熊製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน)

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

4:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - Wire machining

6:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - สแตนเลส

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ทองเหลือง

63.

Yamadakeikinnzokuseisakusho (株式会社 山田軽金属製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 85คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือOA  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - อะลูมิเนียมอัลลอย

2:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - อลูไมท์ (Anodization)

4:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - กลึง

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ดัด

6:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - ความแม่นยำสูง

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - อลูมิเนียม

64.

Kayoubussann (華陽物産 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 14คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือOA  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - ขึ้นรูปแบบอัดบีบ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก

3:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

4:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องทดลองทำยาง

5:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางฟลูออคาไรด์

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฟลูออไรด์เรซิน

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - วัสดุเอนกประสงค์

65.

Nikkiseisakusho (株式会社日輝製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 80คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ทองแดง

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PPS

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - 60-300 ตัน

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PBT

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

66.

Saijo Inx Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครเกียวโต  จำนวนพนักงาน 97คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

3:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - t0.2 -t 3.2 ม.ม.

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

8:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - สแตนเลส

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก

10:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - อัดบีบ

67.

Hayakawakougyou (早川工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกิฟุ  จำนวนพนักงาน 23คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน)

3:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

4:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - เจาะ

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ดัด

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

7:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

68.

Yutakasanngyoukabushikigaisha (ユタカ産業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 16คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - FRP (fiber reinforced plastics)

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - GFRP (glass fiber reinforced plastic)

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - CFRP (พลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยคาบอน)

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เรซินแบบแข็ง

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - EP (อีพอกซี่)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องกัด (เรซิน)

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - แท่นกลึง (เรซิน)

69.

Guri-nnmetaru (グリーンメタル 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานาชิ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือทางการแพทย์  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงอัตโนมัติ

2:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงแบบ NC

3:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น

4:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - การกลึง (พลาสติกเรซิน)

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

70.

Hashimotokinnzoku (株式会社 橋本金属) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  อุปกรณ์สันทนาการ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - อัดบีบ

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ทองแดง

3:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - สแตนเลส

4:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน)

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - Spinning Machining

7:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - ขัดแบบ Buff

61-70แสดงเรื่อง / 5009เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่