61-70แสดงเรื่อง / 3737เรื่อง

61.

Nikkoukennmakougyousho (有限会社 日興研磨工業所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ขัด Buff

2:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - ขัดแบบ Buff

3:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า

4:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำข้อต่อ

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำวาล์ว

6:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - ขัดผิวกระจก

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การเชื่อม, ทำให้ติดกัน - เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน)

62.

Kawasaki Chrome Industry Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - โครเมียมแข็ง (แรค)

2:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - ขัดผิวกระจก

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ขัด Buff

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่องขัดรูปทรงกระบอก

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่องกัดผิวกระจกเป็นทรงกระบอก

6:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Shot Blast

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - สแตนเลส

63.

Hamamatsukoushuuha (株式会社 浜松髙周波) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง

2:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

4:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing

5:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - เครื่องวัด

6:ออกแบบ - การทดสอบ  - การวิจัยและตรวจสอบ

7:งานชุบผิวโลหะ  - การทำความสะอาด - อาบน้ำทำความสะอาดชนิด

64.

Tokushuabeseihannjo (株式会社 特殊阿部製版所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 35คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Pad Print

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Hot Stamp

3:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำตรายาง

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

5:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ปริ๊น

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

7:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป

65.

Nihonndenntokougyou (日本電鍍工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 63คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - ชุบทอง ชุบเงิน (แรค)

2:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล)

3:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - นิกเกิล (แรค)

66.

MIYAKI Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 140คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - Hard Alumite

2:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - อลูไมท์ (Anodization)

3:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - กันสนิมอื่นๆ

67.

Metal Heat Co.,Ltd สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - ชุบแข็งแบบสูญญากาศ

2:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Vacuum annealing

3:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Sub-zero treatment

68.

Aikinnnetsushorikougyou (アイキン熱処理工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - ชุบแข็งแบบสูญญากาศ

2:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Nitriding treatment

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Mold surface treatment tool

69.

Toyamapure-to (株式会社 富山プレート) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - แกะสลักเลเซอร์

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป NC

3:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Film Laminate

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PVC (สารพลาสติกพีวีซี)

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PMMA (อะคลิลิก)

70.

Hidakakougyou (日高工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 126คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Carburizing and quenching

2:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - ชุบแข็ง

3:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Gas nitrocarburizing

61-70แสดงเรื่อง / 3737เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่