1-10แสดงเรื่อง / 3496เรื่อง

1.

YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD. สถานที่ตั้ง:  กรุงเทพมหานคร  ห้วยขวาง 252/125-126, 27th Floor, MuangThai-Phatra Tower B, Rachadapisek Road, จำนวนพนักงาน 90คน

Robot, Inverter, Servo Moter

สินค้าหลัก3อย่าง Robot  Inverter  Servo Moter
ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
2.

Tokaibane Manufacturing Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 90คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงจาน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Spring bamboo shoots

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ทองแดงอัลลอย

9:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Carbon steel

3.

Chuobane Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงส่วนปลาย

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4.

Sotekku (ソテック株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

5.

Yamadaseisakusho (有限会社 山田製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกุนมะ  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือการสื่อสาร  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเพลา-ล้อหมุน

4:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

5:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Nut

6:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

7:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ

6.

Tadashiseisakusho (株式会社 タダシ製作所) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 80คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรวัด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำวาล์ว

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเพลา-ล้อหมุน

3:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ

4:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำท่อ

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำเคเบิ้ล

6:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำ Harness

7:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำของมีคม

7.

Tsuruokahatsujou (鶴岡発條株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานาชิ  จำนวนพนักงาน 36คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม.

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม.

8.

Uekisupurinnguseisakusho (株式会社 植木スプリング製作所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

9.

Mikurohatsujou (株式会社 ミクロ発條) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 83คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือAV  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

10.

Sawane Spring Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 52คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม.

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม.

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม.

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ออกแบบ

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

1-10แสดงเรื่อง / 3496เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่