1-10แสดงเรื่อง / 2053เรื่อง

1.

Digital Design Automation Co.,LTD (D2A) สถานที่ตั้ง:  นนทบุรี  ปากเกร็ด 99/30 อาคารซอฟแวร์พารค์ ชั้น 5 ยูนิต D จำนวนพนักงาน 10คน

บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรเครื่องกลผู้มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้สั่งสมความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านของ CAD(Computer-Aided De...

สินค้าหลัก3อย่าง Siemens NX CAD/CAM  AnyCASTING CASTING Simulation Software  ZW3D CAD/CAM Software
ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์หล่อ

2.

Seirojapann (株式会社セイロジャパン) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 70คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบกดขึ้นรูป

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

7:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer

8:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา

9:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น

10:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - กลึง

3.

GENETEC CORP. สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 238คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (พลาสติก)

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - รองรับสามมิติ

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - รองรับ 2.5 - D

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ - จัดทำข้อมูล NC

8:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์หล่อ - 3Dโมเดลลิ่ง

4.

Kishimotokougyoukabushikikaisha (岸本工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือAV  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

8:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบพับ

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

10:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป

5.

Ito Seisakusho Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิเอะ  จำนวนพนักงาน 102คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (200-500 ตัน)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

8:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำ Die set

10:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

6.

Saitouthi-emu (株式会社サイトウティーエム) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกุนมะ  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ตั้งแต่ 300 ตันขึ้นไป

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - อัดบีบ

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน)

7.

Shoutokuzerotekku (聖徳ゼロテック 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดซางะ  จำนวนพนักงาน 31คน

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

8.

Kabushikigaisha segawatekkousho (株式会社 瀬川鉄工所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 157คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้สำนักงาน  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

5:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม

9.

Touritsuseisakujo (株式会社東立製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 8คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

10.

Kuriesuseikikabushikigaisha (クリエス精機株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานาชิ  จำนวนพนักงาน 24คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - จัดทำข้อมูล NC (พลาสติก)

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่โค้ง

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

1-10แสดงเรื่อง / 2053เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่