1-10แสดงเรื่อง / 1789เรื่อง

1.

K.DENZA LIMITED PARTNERSHIP สถานที่ตั้ง:  จังหวัดสมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์ 205หมู่6 จำนวนพนักงาน 30คน

We are manufacturer in Thailand. We produce furniture fitting such as concealed hinge, drawer slide, etc.We have pillow and mattress of latex from rubber tree 100%. Moreover, we can produce Mold and D...

สินค้าหลัก3อย่าง furniture fitting  Mold and Die , stamping  pillow and mattress latex from rubber tree
ประเภทอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ขึ้นรูป

2.

Katsumikougyou (有限会社 カツミ工業) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - 60 - 300 ตัน

6:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การซ่อมแซม - ซ่อมแซมแม่พิมพ์

3.

Shiguma (株式会社 シグマ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - 60 - 300 ตัน

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

7:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

4.

Konikku (株式会社 コニック) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโอคายามะ  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบพับ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

5.

Takahashiseisakusho (有限会社 高橋製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 8คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบทำด้วยสายสะพาน

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - การกลึงโดยใช้เส้นลวด

6.

Nakatsujikanagatakougyou (中辻金型工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 13คน

ประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำแผ่นเหล็ก

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - รองรับสามมิติ

7.

Nagara (株式会社 ナガラ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 110คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่อง Transfer

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ตั้งแต่ 300 ตันขึ้นไป

3:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - เครื่องวัด

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

7:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การซ่อมแซม - ซ่อมแซมแม่พิมพ์

8.

Toyamagikenn (株式会社 富山技研) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 130คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ต่ำกว่า t0.2 ม.ม.

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - สแตนเลส

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ทองเหลือง

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบพับ

9.

Kishimotokougyoukabushikikaisha (岸本工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือAV  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบเจาะ

8:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบพับ

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

10:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป

10.

Mitsuwaseikiseisakusho (株式会社 ミツワ精機製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานะชิ  จำนวนพนักงาน 48คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

4:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ผลิต

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

1-10แสดงเรื่อง / 1789เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่