1-10แสดงเรื่อง / 1619เรื่อง

1.

บริษัท เอสแอล พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด สถานที่ตั้ง:  จังหวัดสมุทรสาคร  เมือง 32/2 หมู่7 จำนวนพนักงาน 400คน

High quality products and service to our customers. Excellence through continual upgrading of machinery and facilities.

สินค้าหลัก3อย่าง cosmetic  food packaging  pet product
ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

2.

Kyu-emuesu (QMS 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 70คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือทางการแพทย์  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - 3Dโมเดลลิ่ง

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.)

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

3.

Plamoul Seiko Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิยางิ  จำนวนพนักงาน 42คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องทำชิ้นส่วน

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - เรซิน ABS

7:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PP (Polypropylene)

8:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PC (โพลีคาร์บอเนต)

9:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - POM(Polyacetal)

10:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน

4.

Kabushikikaisha emu dhi ennjiniarinngu (株式会社 M・D・エンジニアリング) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดอิวะเทะ  จำนวนพนักงาน 22คน

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.)

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Elastomer

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเฟือง (เกียร์)

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ทำขั้วไฟ

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบ Cassette

5.

CHIBA DISE Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 38คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือAV  เครื่องมือOA  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเฟือง (เกียร์)

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องทำชิ้นส่วน

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ต่ำกว่า 60 ตัน

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - 60-300 ตัน

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์หล่อ - แบบ Die cast

8:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

10:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Engineering plastic

6.

Miyuki (株式会社 三幸) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 26คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - รองรับปริมาณน้อยๆ

6:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การซ่อมแซม - ซ่อมแซมแม่พิมพ์

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

7.

Yamadakinnzokuchoukoku (山田金属彫刻株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครเกียวโต  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ทำขั้วไฟ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องทำชิ้นส่วน

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - Cavity processing

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - จัดทำข้อมูล NC

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

6:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การซ่อมแซม - ซ่อมแซมแม่พิมพ์

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - จัดทำข้อมูล NC

8.

Kaiwa (株式会社かいわ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานะชิ  จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.)

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฉีดขึ้นรูป

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก

9.

Yoneyamakanagataseisakusho (有限会社 米山金型製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 27คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องทำชิ้นส่วน

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - การกลึงโดยใช้เส้นลวด

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่องขัดผิวเรียบ

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - จัดทำข้อมูล NC

10:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก)

10.

KUMANOSEIKO Corporation. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิเอะ  จำนวนพนักงาน 151คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

7:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

8:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฉีดขึ้นรูป

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - 60-300 ตัน

10:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ต่ำกว่า 60 ตัน

1-10แสดงเรื่อง / 1619เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่