1-10แสดงเรื่อง / 142เรื่อง

1.

Sugitekku (株式会社 スギテック) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนารา  จำนวนพนักงาน 17คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำตัวกรอง

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำล็อค

3:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ)

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสปริง

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

2.

Toukyoumetaru (株式会社 東京メタル) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

2:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสปริง

4:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - ปั้มชึ้นรูปโลหะ

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน)

3.

Kyoueikanamonoseisakusho (株式会社 共栄金物製作所) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 8คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ผลิต

4.

Nittouhatsujou (株式会社 日東発條) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 98คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องมือOA  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - Multi Forming

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

5.

Kyowa Hearts Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 18คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่นบาง

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - สปริงสแตนเลส

3:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ต่ำกว่า t0.2 ม.ม.

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

6:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)

7:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก

6.

NISHII FINE PRESS (THAILAND) CO., LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชลบุรี  จำนวนพนักงาน 46คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

3:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำข้อต่อ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ต่ำกว่า t0.2 ม.ม.

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

7.

Tomitekku (株式会社 トミテック) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 18คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องมือการสื่อสาร  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องการส่งตามลำดับ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบลำเลียงทีละตัว

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบพับ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่นบาง

6:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - ปั้มชึ้นรูปโลหะ

8.

Nishii Engineering Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 16คน

ประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  เครื่องมือAV  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน)

3:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำข้อต่อ

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

5:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ต่ำกว่า t0.2 ม.ม.

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - แบบอัด

9.

Chiyodahatsujouseisakusho (株式会社 千代田発條製作所) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 35คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - Multi Forming

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่อง Multi forming

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่นบาง

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

7:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Osutenpa

10.

Sawane Spring Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 52คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม.

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม.

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม.

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ออกแบบ

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

1-10แสดงเรื่อง / 142เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่