1-10แสดงเรื่อง / 354เรื่อง

1.

Shibataseisakusho (株式会社 柴田製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดอิชิคาวะ  จำนวนพนักงาน 36คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - การตีขึ้นรูป

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีปั้มขึ้นรูป

4:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - Drop hammer

5:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป

6:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - โลหะ

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ - ผลิต

2.

Miyajima Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิงะ  จำนวนพนักงาน 36คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - หล่อ Offset

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - Drop hammer

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

4:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีปั้มขึ้นรูป

5:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - ชุบแข็ง

6:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing

7:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing

8:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Stress-relief annealing (SR treatment)

9:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Shot Blast

10:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น

3.

MINAMIDA Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 110คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

4:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - เครื่อง Header

5:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีปั้มขึ้นรูป

6:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - โลหะ

7:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - อลูมิเนียม

4.

Nakanotannzousho (株式会社 中野鍛造所) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ทองเหลือง

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ไม่เกิน 500 กรัม

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ - เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - กลึงหลายฟังก์ชั่น

5.

Ozakitekkou (株式会社 尾崎鐵工) สถานที่ตั้ง:  นครเกียวโต  จำนวนพนักงาน 45คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - Drop hammer

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป

6.

Metarua-to (株式会社メタルアート) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิงะ  จำนวนพนักงาน 280คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - Drop hammer

7.

Harimakouguseisakusho (株式會社 ハリマ工具製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - Drop hammer

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - 500 กรัม - 5 ก.ก.

8.

TOA&ARAI สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิเอะ  จำนวนพนักงาน 60คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีปั้มขึ้นรูป

3:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - การตีขึ้นรูป

4:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - โลหะ

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเฟือง (เกียร์)

6:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเพลา-ล้อหมุน

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

9:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing

10:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Annealing

9.

TANREY KOGYO Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 290คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแหวนขอบ

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำลูกปืน

3:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน

4:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - สแตนเลส

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - Spinning Machining

6:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - บางเฉียบ

7:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - ทองแดงอัลลอย

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

9:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป

10:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - Forging roll

10.

Fujitarashikougyou (藤田螺子工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 544คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - เครื่อง Header

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

4:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

5:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

6:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

1-10แสดงเรื่อง / 354เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่