1-10แสดงเรื่อง / 911เรื่อง

1.

Shi-esusa-bisu 本社 (株式会社シーエスサービス 本社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 140คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

2:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบ PLD-FPGA

3:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบฟาร์มแวร์

2.

Kabushikikaisha yoshimuradennki (株式会社 吉村電機) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

2:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

3.

I-emutekuno (株式会社EMテクノ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

2:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม

3:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

4:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบซอฟแวร์

5:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

4.

Nishitoukyoudennki (有限会社西東京電機) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

2:ผลิตอะไหล่ - แผงวงจรไฟฟ้า,อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ - ประกอบและเดินสายไฟเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์

3:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบซอฟแวร์

5.

สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน คน

ประเภทอุตสาหกรรม     
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

6.

Hosodadennki (株式会社細田電機) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 8คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำอุปกรณ์เปลี่ยนค่าแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำขดลวด

3:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

4:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำอุปกรณ์จ่ายไฟ

6:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ

7:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

7.

I-ji-ennjiniarinngu (有限会社 イージー・エンジニアリング) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 4คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

2:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - Laminate molding (FDM)

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

5:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

6:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

7:ออกแบบ - ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ - แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด

8.

Kabushikigaisha kogadennshi (株式会社 古賀電子) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 28คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการสื่อสาร  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ - แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด

2:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม

3:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

4:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบการแผงเดินสายไฟปริ๊น

5:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

6:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

7:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

9.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FUJI VIỆT NAM สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

2:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

3:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป)

5:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์แบบกดขึ้นรูป

6:ออกแบบ - ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ - แบบโมเดล

7:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

10.

Yukigayaseimitsukougyou (雪ヶ谷精密工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิยางิ  จำนวนพนักงาน 23คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ทำเครื่องมือทางการแพทย์

2:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบพ่น

1-10แสดงเรื่อง / 911เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่