1-10แสดงเรื่อง / 508เรื่อง

1.

Suzukigomukabushikigaisha (鈴木ゴム株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 70คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องทดลองทำยาง

2:จำนวนการผลิต - ยาง - ชิ้นงานขนาดใหญ่มาก

3:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางฟลูออคาไรด์

4:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางซิลิโคน

5:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางยูรีเทน

6:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

7:จำนวนการผลิต - ยาง - NBR

8:จำนวนการผลิต - ยาง - CR

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - การขัดทรงกระบอก NC

10:จำนวนการผลิต - ยาง - ปั้มขึ้นรูป

2.

Shinodagomu (篠田ゴム 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 90คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์สันทนาการ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - ชิ้นงานขนาดใหญ่มาก

2:จำนวนการผลิต - ยาง - ขึ้นรูปแบบผลักออก

3:จำนวนการผลิต - ยาง - EPT

4:จำนวนการผลิต - ยาง - SBR

5:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องจักรการก่อสร้าง

6:จำนวนการผลิต - ยาง - สถาปัตยกรรม

7:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับรถยนต์

3.

Kinnseigomukougyou (金星ゴム工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 22คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการสื่อสาร  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางฟลูออคาไรด์

2:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางซิลิโคน

3:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

4:จำนวนการผลิต - ยาง - ขึ้นรูปแบบอัดบีบ

5:จำนวนการผลิต - ยาง - CR

6:จำนวนการผลิต - ยาง - EPT

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก

4.

Dainichi (株式会社 ダイニチ) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องทดลองทำยาง

2:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

3:จำนวนการผลิต - ยาง - เจาะ

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ

5:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางฟลูออคาไรด์

6:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางยูรีเทน

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฟลูออไรด์เรซิน

5.

Souwa (株式会社 創和) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 70คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทำงานเจาะ

3:จำนวนการผลิต - ยาง - ปั้มขึ้นรูป

4:จำนวนการผลิต - ยาง - โทรศัพท์มือถือ

5:จำนวนการผลิต - ยาง - กล้องถ่ายรูป / กล้องส่องทางไกล /ทัศนศาสตร์

6:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับรถยนต์

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - 60-300 ตัน

8:จำนวนการผลิต - ยาง - เบ็ดเตล็ด,รองเท้า

9:จำนวนการผลิต - ยาง - การแพทย์

6.

Fujikougyou (不二工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทำงานเจาะ

2:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องทดลองทำยาง

4:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

5:จำนวนการผลิต - ยาง - กระแสไฟกำลังอ่อน/ ยางต่อ

6:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางซิลิโคน

7:จำนวนการผลิต - ยาง - โทรศัพท์มือถือ

7.

Kayoubussann (華陽物産 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 14คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือOA  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - ขึ้นรูปแบบอัดบีบ

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก

3:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

4:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องทดลองทำยาง

5:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางฟลูออคาไรด์

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฟลูออไรด์เรซิน

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - วัสดุเอนกประสงค์

8.

OTIS Co., Ltd สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโอคายามะ  จำนวนพนักงาน 160คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือOA  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - ปั้มขึ้นรูป

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทำงานเจาะ

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Film Laminate

5:จำนวนการผลิต - ยาง - เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

6:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับรถยนต์

7:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

8:จำนวนการผลิต - ยาง - โทรศัพท์มือถือ

9:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - ออกแบบ

10:ผลิตอะไหล่รถยนต์ - อะไหล่ส่วนบอดี้ - อื่นๆ , Body Part

9.

Okadaigomu (有限会社 オカダイゴム) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 24คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - ขึ้นรูปแบบอัดบีบ

2:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

3:จำนวนการผลิต - ยาง - ยางซิลิโคน

10.

Uosegomu enndoukoujou (有限会社 魚瀬ゴム 遠藤工場) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ยาง - SBR

2:จำนวนการผลิต - ยาง - ปั้มขึ้นรูป

3:จำนวนการผลิต - ยาง - เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

1-10แสดงเรื่อง / 508เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่