1-10แสดงเรื่อง / 1278เรื่อง

1.

Shi-doadobannsu (株式会社 シード・アドバンス) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีป้องกันไฟฟ้า

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ฉนวนไฟฟ้า

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสียูรีเทน

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

6:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีทนความร้อน

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีเมลามีน

2.

Sannwaseidenn (株式会社 三和セイデン) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือAV  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - การใช้ไฟฟ้าสถิตและกาวเพื่อติดเส้นลวด

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบพ่น

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีอิพอกซี่

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีเมลามีน

6:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสียูรีเทน

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีอะคลิลิก

3.

Taiyoutosou (株式会社 太陽塗装) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 17คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีไฟฟ้าสถิต

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีอะคลิลิก

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีเมลามีน

6:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีทนความร้อน

4.

Sanmatsu Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดฟุคุโอกะ  จำนวนพนักงาน 155คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

3:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีทนความร้อน

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีไฟฟ้าสถิต

6:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีเมลามีน

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีอะคลิลิก

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - Clean Cut

9:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - อลูมิเนียม

10:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - Food Machinery Manufacturing Technology

5.

Tomoe (TOMOE株式会社 川口工場) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

2:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - อลูมิเนียม

3:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - อะโรจิน (Aluminium Chrome)

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีอะคลิลิก

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสียูรีเทน

6:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - Fluorine coating

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีไฟฟ้าสถิต

6.

Yodogawae-shi-shi- (株式会社 淀川ACC) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 32คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เคื่องครัว  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Teflon coating

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - Fluorine coating

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีทนความร้อน

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบพ่น

6:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

7.

Yasuipeinntokougeisho (合資会社 ヤスイペイント工芸所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีเรซิน

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

4:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

5:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

6:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีป้องกันไฟฟ้า

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู

8.

Tsugawa (株式会社ツガワ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 449คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีอิเล็กโทร

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีน้ำ

9.

Iwasaki (株式会社イワサキ) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีไฟฟ้าสถิต

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดท่อ

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทาสี

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทำ case

10.

Sannyoutosoukougyou (三洋塗装工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบผงฝุ่น

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีแบบพ่น

3:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

1-10แสดงเรื่อง / 1278เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่