1-10แสดงเรื่อง / 904เรื่อง

1.

Tokushuabeseihannjo (株式会社 特殊阿部製版所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 35คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Pad Print

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Hot Stamp

3:ผลิตผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต - ทำตรายาง

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

5:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ปริ๊น

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

7:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป

2.

Toyamapure-to (株式会社 富山プレート) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - แกะสลักเลเซอร์

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป NC

3:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป

5:จำนวนการผลิต - พลาสติก - Film Laminate

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PVC (สารพลาสติกพีวีซี)

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - PMMA (อะคลิลิก)

3.

Aporoseisakusho (株式会社 アポロ製作所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด  อุปกรณ์สันทนาการ  เครื่องใช้สำนักงาน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Silk (เหมาะกับแบบโค้ง)

5:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ปริ๊น

4.

Saipura (株式会社 サイプラ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด  อุปกรณ์สันทนาการ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบเป่า

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฉีดขึ้นรูป

3:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Silk (เหมาะกับแบบโค้ง)

4:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

5:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Hot Stamp

6:จำนวนการผลิต - พลาสติก - การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง

7:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - พลาสติก

5.

Bannbu-torai (バンブートライ 株式会社 ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 35คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Outsert

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง

4:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

5:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Hot Stamp

6:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Pad Print

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

6.

Sanneikougyou (三榮工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 71คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ - ทำวัสดุก่อสร้าง

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Gravure Print

3:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ปริ๊น

4:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร - ทำชิ้นงานจากกระดาษ

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PP (Polypropylene)

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PE (Polyethylene)

7:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PS (Polyethylene)

8:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PA (ไนลอน/ ใยสังเคราะห์)

9:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PET

7.

Hanamurashirukuinnsatsu (花村シルク印刷) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 4คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Pad Print

8.

Kanekokougyou (有限会社 カネコ工業常陸太田工場) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดอิบาราคิ  จำนวนพนักงาน 46คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือการสื่อสาร  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ฉีดขึ้นรูป

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

3:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - อุปกรณ์ประกอบของเล่น

4:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Hot Stamp

5:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

6:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประชุมชิ้นส่วนก่อสร้าง

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Outsert

9.

Yamaguchitekkoujo (有限会社 山口鉄工所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องกลึงเอนกประสงค์

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - เครื่องขัดรูปทรงกระบอก

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่อง Tapping

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

7:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - เครื่องแกะขึ้นรูป NC

10.

Daiichi Plastic Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 80คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องอัดแรงดันขึ้นรูป

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน

4:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Silk (เหมาะกับแบบโค้ง)

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำcase

7:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การตรวจสอบ - พลาสติก

8:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ซิลสกรีน

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - ทำพร้อมกันห้าแกน

10:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - รองรับสามมิติ

1-10แสดงเรื่อง / 904เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่