1-10แสดงเรื่อง / 377เรื่อง

1.

Senntannrikigakushimyure-shonnkennkyuujo (株式会社先端力学シミュレーション研究所 (ASTOM R&D)) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 53คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - กด

2:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - CAE CFD

3:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - การเชื่อมโลหะ

4:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

5:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - ยาง

6:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - การวิเคราะห์ความร้อน

7:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - การหล่อ

2.

Yuugennkaisha guddopurann (有限会社 Good Plan) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 3คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรวัด  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

2:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - CAE CFD

3:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

5:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

6:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง

7:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง

3.

Fujitekunosoryu-shonnzu (株式会社 富士テクノソリューションズ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 260คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

2:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

3:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - CAE CFD

4.

NANSHIN CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 98คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - Clean Cut

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม.

5:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - การหล่อ

6:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - การชุบ

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องตัด

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องเจาะรูที่มีความลึก

9:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - ตัด

10:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

5.

Enuefue-a-ruanndodhi (株式会社NFA R&D) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 4คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ - แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด

2:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

3:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

4:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

5:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม

6:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

7:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบซอฟแวร์

6.

Fukasawa Inc. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 50คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

2:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องเลเซอร์ CO2

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องTurret punch

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ดัด (แบบไฮดรอลิก)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การเชื่อม, ทำให้ติดกัน - เชื่อมฉาย

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - การทำ Aging

7.

Machidarejinnkougyou (町田レジン工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 24คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - CFRP (พลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยคาบอน)

2:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน

8.

Wa-rudomokku (ワールドモック株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

9.

Aike-pi- (アイ・ケー・ピー有限会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - จำลองสายส่ง

10.

Teiaiesu (株式会社テイ・アイ・エス) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องจักรวัด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การจำลอง การลอกแบบ - 3Dโมเดลลิ่ง

1-10แสดงเรื่อง / 377เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่