1-10แสดงเรื่อง / 1421เรื่อง

1.

หจก.ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล สถานที่ตั้ง:  จังหวัดสมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์ 119,298 หมู่ ซอยสุขสวัสดิ์ 92 ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางบลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จำนวนพนักงาน 240คน

Always keep our PROMISES in PLATING service

สินค้าหลัก3อย่าง 1.Chrome plating on ABS plastic – 2.Plastic Injection  3.Aluminum Anodizing (Alumite) -  4. Vacuum Metalizing
ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - โครเมียม (บาเรล)

2.

Nihonnko-thinngusennta- (日本コーティングセンター 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 150คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ

2:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Nitriding treatment

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - DLC Coating

4:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดเฟรมด้วยความเร็วสูง(HVOF)

5:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Plastma Injection

6:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Arc Injection

7:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดขึ้นรูปตัวเฟรม

3.

Purazumagikennkougyou (プラズマ技研工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 45คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดละลาย

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Plastma Injection

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดเฟรมด้วยความเร็วสูง(HVOF)

4:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Arc Injection

5:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Explosion Injection (HFPD)

4.

Toshimagikenn (株式会社 豊島技研) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 21คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - CD carburizing / TD process

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - WPC shot treatment

4:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - ชุบแข็งแบบสูญญากาศ

5:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - ขัดแบบ Buff

5.

To-karokabushikigaisha (トーカロ株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 503คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Plastma Injection

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดเฟรมด้วยความเร็วสูง(HVOF)

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - DLC Coating

6.

Kyouwagikenn (株式会社  協和技研) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์สันทนาการ  เครื่องมือAV  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ขัด Buff

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Ion Plating

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Sand Blast

7.

Muratabo-rinngugikenn (村田ボーリング技研(株) 溶射工場) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 80คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดละลาย

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Plastma Injection

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - ฉีดเฟรมด้วยความเร็วสูง(HVOF)

8.

Hiroichikagakukougyou (有限会社 広一化学工業) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  อุปกรณ์สันทนาการ  เคื่องครัว
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การขัด,การห่อหุ้ม - เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า

2:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Sand Blast

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Glass beads blast

4:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Shot Blast

5:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - กำจัดน้ำมันออก

9.

Okamoto Glass Co., Ltd สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 248คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - สะสมไอน้ำแบบสูญญากาศ

2:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - ขัดผิวกระจก

3:จำนวนการผลิต - แก้ว, ซิลิโคน - การผลิตแก้วอื่นๆ

4:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ

5:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

10.

Aitekku (アイテック株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดฟุคุอิ  จำนวนพนักงาน 200คน

ประเภทอุตสาหกรรม อุปกรณ์สันทนาการ  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Ion Plating

2:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - สีอิเล็กโทร

3:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - Sputtering

4:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีอะคลิลิก

5:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - ชุบทอง ชุบเงิน (แรค)

6:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

7:งานชุบผิวโลหะ  - การพ่น, เคลือบ, ทาสี - ทาสีโลหะ

1-10แสดงเรื่อง / 1421เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่