1-10แสดงเรื่อง / 420เรื่อง

1.

ADVANEX (THAILAND) LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  A.Bang Pa-In 151 Moo 1,Hi-Tech Industrial Estate Authority Of Thailand T.Bann-Lenn, A.Bang Pa-In, Ayutthaya 13160, Thailand จำนวนพนักงาน 213คน

ผู้ผลิตสปริงชั้นนำซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ปัจจุบันเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของ Advanex (ประเทศไทย) และ Advanex (เซี่ยงไฮ้) ร่วมกับ Advanex (เวียดนาม) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อย

สินค้าหลัก3อย่าง spring     
ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

2.

JUTHAWAN MOLITEC (THAILAND) CO., LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชลบุรี  Amphur Sriracha Pinthong Industrial Estate 2,150/67 Moo9, Tambol Nongkham, จำนวนพนักงาน 130คน

Our company sells material and manufactures and sells processed parts for the automotive Industry. With a head office, sells base and manufacturing base in Japan, the global system has production bas...

สินค้าหลัก3อย่าง Manufacture & Sale of Various Steel Parts  Manufacture & Sale of Various Machinery Tools  Sale of Cold Rolled Special Steel Strips,Stainless Steel Strips,and Various Steel Strips
ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

Chuobane Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  เฟอร์นิเจอร์  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงส่วนปลาย

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

9:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

4.

Tokaibane Manufacturing Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 90คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงจาน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Spring bamboo shoots

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ทองแดงอัลลอย

9:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Carbon steel

5.

Tsuruokahatsujou (鶴岡発條株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานาชิ  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  เคื่องครัว
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม.

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม.

6.

Sotekku (ソテック株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

7.

Uekisupurinnguseisakusho (株式会社 植木スプリング製作所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

8.

Mikurohatsujou (株式会社 ミクロ発條) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 83คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือAV  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

9.

Komatsubanekougyou (小松ばね工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 82คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

10.

Kyouritsuhatsujouseisakusho (株式会社 共立発条製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกุนมะ  จำนวนพนักงาน 64คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ขึ้นรูป

1-10แสดงเรื่อง / 420เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่