1-10แสดงเรื่อง / 416เรื่อง

1.

Tokaibane Manufacturing Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 90คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงจาน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Spring bamboo shoots

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ทองแดงอัลลอย

9:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Carbon steel

2.

Chuobane Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงส่วนปลาย

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

3.

Tsuruokahatsujou (鶴岡発條株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานาชิ  จำนวนพนักงาน 36คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม.

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม.

4.

Mikurohatsujou (株式会社 ミクロ発條) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 83คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือAV  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องเขียนเบ็ดเตล็ด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

5.

Sotekku (ソテック株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแบบต่างๆ

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

6.

Uekisupurinnguseisakusho (株式会社 植木スプリング製作所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

7.

Sawane Spring Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดชิสุโอกะ  จำนวนพนักงาน 52คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม.

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม.

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม.

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์สปริง - ออกแบบ

8:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

10:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สแตนเลส

8.

Komatsubanekougyou (小松ばね工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 82คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

6:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

9.

Kyouritsuhatsujouseisakusho (株式会社 共立発条製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกุนมะ  จำนวนพนักงาน 64คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงเส้นบาง

2:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Torsion spring

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - Double Torsion

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ขึ้นรูป

10.

Touhouhatsujou (東邦発条 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 60คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่นบาง

2:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - Multi Forming

3:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงแผ่น

4:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงจาน

5:ผลิตอะไหล่ - สปริง - สปริงไฟฟ้า

6:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - ขึ้นรูป

7:ผลิตอะไหล่ - สปริง - ทองแดงอัลลอย

1-10แสดงเรื่อง / 416เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่