1-10แสดงเรื่อง / 500เรื่อง

1.

Takayama (株式会社 タカヤマ) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

4:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Nut

5:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องกัดเกลียว

2.

Oonishiseikoukabushikigaisha (太西精工株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 9คน

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องมือAV
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Nut

4:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - เครื่อง Header

5:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

6:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

7:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - สแตนเลส

3.

Yamadaseisakusho (有限会社 山田製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกุนมะ  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือการสื่อสาร  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเพลา-ล้อหมุน

4:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

5:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Nut

6:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

7:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ

4.

Adachikougyou (安達鋼業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องใช้สำนักงาน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

5.

Katsukiseisakusho (有限会社 勝木製作所) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 19คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Nut

6.

Yu-kiseikou (株式会社 ユーキ精工) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เคื่องครัว
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - สแตนเลส

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงแบบ NC

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องหมุน

7:งานชุบผิวโลหะ  - การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี - ไททาเนียม

7.

Fujitarashikougyou (藤田螺子工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 544คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น

2:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - เครื่อง Header

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

4:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

5:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำสกรู,ตะปูควง,น๊อต(Threaded stud)

6:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

8.

Takaiko-pore-shonn (株式会社 タカイコーポレーション) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกิฟุ  จำนวนพนักงาน 86คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องหมุน

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องกัดเกลียว

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - สแตนเลส

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - ไททาเนียมอัลลอย

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

9.

MINAMIDA Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 150คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Bolt

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

4:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - เครื่อง Header

5:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - ตีปั้มขึ้นรูป

6:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - โลหะ

7:จำนวนการผลิต - การตีขึ้นรูป - อลูมิเนียม

10.

Koyama (株式会社 小山) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 98คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - เคลือบ

2:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำเกลียว

3:ผลิตอะไหล่ - สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) - ทำ Nut

1-10แสดงเรื่อง / 500เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่