1-10แสดงเรื่อง / 301เรื่อง

1.

Shinnzenn (真善株式会社 ) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PF (ฟีนอล)

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - EP (อีพอกซี่)

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - FRP (พลาสติกเส้นใยทนทาน)

2.

Sanneikougyou (三榮工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 71คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ - ทำวัสดุก่อสร้าง

2:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - Gravure Print

3:งานชุบผิวโลหะ  - การปริ๊นท์ต่างๆ - ปริ๊น

4:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร - ทำชิ้นงานจากกระดาษ

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PP (Polypropylene)

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PE (Polyethylene)

7:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PS (Polyethylene)

8:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PA (ไนลอน/ ใยสังเคราะห์)

9:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PET

3.

Shinnwakouzai (伸和工材 株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - FRP (พลาสติกเส้นใยทนทาน)

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - GFPR (พลาสติกเส้นใยแก้วทนทาน)

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - Router Machining

4.

Yasojimapuroshi-do (八十島プロシード株式会社) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PEEK

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PI(Polyimide)

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก

5.

Plamoul Seiko Co.,Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดมิยางิ  จำนวนพนักงาน 42คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องทำชิ้นส่วน

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

4:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - เรซิน ABS

7:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PP (Polypropylene)

8:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PC (โพลีคาร์บอเนต)

9:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - POM(Polyacetal)

10:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน

6.

Bann ronn (Công ty TNHH Vân Long) สถานที่ตั้ง:  ไฮฟอน  จำนวนพนักงาน 300คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PE (Polyethylene)

2:จำนวนการผลิต - พลาสติก - เครื่องอัดแรงดันขึ้นรูป

3:จำนวนการผลิต - พลาสติก - 60-300 ตัน

4:จำนวนการผลิต - พลาสติก - 300-1000 ตัน

6:ผลิตอะไหล่รถยนต์ - สิ่งตกแต่งภายใน - Audio Part

7:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ขึ้นรูปแบบอัดบีบ (ขึ้นรูป Compression, ขึ้นรูปแบบอัดโดยตรง)

7.

Kinnhatsukagi (金発科技JAPAN株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 3000คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - GFPR (พลาสติกเส้นใยแก้วทนทาน)

8.

Mokushou (株式会社木商) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือOA  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - เรซิน ABS

9.

Arufakougyou (アルファ工業株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - EP (อีพอกซี่)

10.

Ripurasu (株式会社 リプラス) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 24คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก - PE (Polyethylene)

1-10แสดงเรื่อง / 301เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่