1-10แสดงเรื่อง / 435เรื่อง

1.

Daiichi Kinzoku Vietnam Co.,Ltd สถานที่ตั้ง:  ฮานอย  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสปริงสแตนเลส

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Wire Rod

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Steel Sheet

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กแผ่นรีดร้อน

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็ก, วงเหล็กอื่นๆ

7:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - ท่อเหล็กอื่นๆ

2.

Itouakirasanngyou (株式会社 伊藤彰産業) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 17คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Round Bar

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Steel Sheet

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Tool Steel

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นหนา

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็ก, วงเหล็กอื่นๆ

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็ก Casting

7:ส่วนประกอบ - การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก - เหล็กแท่ง/แท่งกลม

3.

Herutsu (有限会社 ヘルツ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนางาโนะ  จำนวนพนักงาน 25คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องมือการสื่อสาร  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - รูปทรงเหล็กสแตนเลส

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นหนา

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Shaped Steel

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Round Bar

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็ก, วงเหล็กอื่นๆ

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์

4.

Fujitakinnzoku (藤田金屬株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 435คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กแผ่นรีดร้อน

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กแผ่นรีดเย็น

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็ก Garubariumu

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น)

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม.

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป

10:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องตัด

5.

Tanakashoutenn (株式会社 田中商店) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 4คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เคื่องครัว  เฟอร์นิเจอร์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็ก Collar

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า

5:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - แผ่นเหล็กชุบเหลว

6:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กวิลาด

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องTurret punch

6.

Akiyamaseikou (秋山精鋼 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 204คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือOA  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Round Bar

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Tool Steel

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Wire Rod

5:ออกแบบ - การทดสอบ  - การวิจัยและตรวจสอบ

6:ออกแบบ - การทดสอบ  - ทดสอบว่าไม่พบความเสีย

7.

Suzukikougyou (有限会社 鈴木鋼業) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคานางาว่า  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Tool Steel

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Steel Sheet

8.

Sannshinnkinnzoku (三信金属株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 13คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือOA
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - ท่อสแตนเลส

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Round Bar

9.

Okutani Wire Netting MFG Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดเฮียวโคะ  จำนวนพนักงาน 63คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  เครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - โลหะเจาะรู

2:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - ตระแกรงฉีก

3:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำโลหะ

4:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำตัวกรอง

5:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ - ทำวัสดุก่อสร้าง

6:ผลิตผลิตภัณฑ์ - การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน - ทำเครื่องมือโรงงาน

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องTurret punch

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทำงานเจาะ

9:จำนวนการผลิต - การอัดขึ้นรูปโลหะ - เจาะ

10:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก

10.

Minegishishoukai (株式会社 峰岸商会) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดยามานะชิ  จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - Round Bar

2:ส่วนประกอบ - การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก - แผ่นเรียบ

3:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก - เหล็กสแตนเลส

4:ส่วนประกอบ - จำหน่ายวัสดุพิเศษ - Molybdenum alloy

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เครื่องตัด

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

1-10แสดงเรื่อง / 435เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่