1-10แสดงเรื่อง / 95เรื่อง

1.

I-ji-ennjiniarinngu (有限会社 イージー・エンジニアリング) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 4คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

2:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - Laminate molding (FDM)

4:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม

5:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า

6:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

7:ออกแบบ - ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ - แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด

2.

Emuthi-ainettowa-ku (株式会社MTI.Network) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดกิฟุ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

Kashiharakougyou (有限会社柏原工業) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดฮิโรชิม่า  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรวัด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
4.

Nakayamakigataseisakusho (有限会社中山木型製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

5.

Suri-dhi-shisutemuzujapann (株式会社スリーディー・システムズ・ジャパン) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 2500คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือทางการแพทย์  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

6.

Shi-ke-bi- (株式会社 シーケービー) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 70คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

7.

Fujita (株式会社 フジタ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 16คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบแม่พิมพ์ - แบบแม่พิมพ์หล่อ

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์หล่อ - จัดทำข้อมูล NC

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

8.

Yamatoko-pore-shonn (株式会社 和コーポレーション) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดนีงาตะ  จำนวนพนักงาน 75คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - Titanium

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - Molybdenum alloy

5:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - วัสดุแข็งมาก

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - ทำพร้อมกันห้าแกน

9.

I-emutekuno (株式会社EMテクノ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดโทยามะ  จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ออกแบบ - การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม - แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน

2:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม

3:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์

4:ออกแบบ - การออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบซอฟแวร์

5:ออกแบบ - การสร้างข้อมูล (3D สแกน) - 3 มิติเครื่องพิมพ์

10.

Satoukigataseisakusho (有限会社 佐藤木型製作所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 34คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  อุปกรณ์สันทนาการ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์หล่อ - ทำแบบไม้

2:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก

3:ออกแบบ - การออกแบบจิ๊ก - แบบจิ๊กทั่วไป

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - ประยุกต์ คิ้ว

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - ทำแบบโมเดล

1-10แสดงเรื่อง / 95เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่