ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรหัสผ่าน

กรุณาป้อนข้อมูล"Emidas ID (ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน)"หรือ"หมายเลขสมาชิก Emidas"

Emidas ID (ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน)
หรือหมายเลขสมาชิก Emidas

จำเป็น

*ตัวอักษรเล็ก

*ในกรณีที่ป้อนหมายเลขเอมิดัสจะมีอีเมล์ส่งถึงที่อยู่อีเมล์ของผู้รับผิดชอบ

หากคุณไม่ทราบรหัส EMIDAS ของคุณ (ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน)
แบบฟอร์มสอบถาม หรือติดต่อ 03-6284-3080 Member Support