ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลการสั่งสินค้า

การจัดการ

บริการ"ข้อมูลการจัดหาแบบเปิดแสดงเสรี ข้อมูลรับสมัครโรงงานที่ให้ความร่วมมือ" บริษัท เอ็นซีเน็ตเวิร์ค จำกัดเป็นผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว

บริษัท เอ็นซีเน็ตเวิร์ค จำกัด

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม ค.ศ.2000

ปรับปรุงแก้ไขวันที่ 1 เดือนมกราคม ค.ศ.2008

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามที่นี่

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่