ผลการค้นหา(ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต)

ค้นหาผลิตภัณฑ์

*สามารถทำการค้นหาจากคีย์เวิร์ดได้หลากหลาย โดยใช้ Spaceคั่น

1-10แสดงเรื่อง / 223เรื่อง

JIP598 Parts & Brake Cleaner 840 นํ้ายาทําความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals Thai

JIP598 Parts & Brake Cleaner 840 นํ้ายาทําความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00598 (NK-598) ชื่อผลิตภัณฑ / Parts & Brake Cleaner 840  ปริมาตรบรรจ / 840mL จํานวนบรรจุ / 30 กระปอง น้ำยาทำความสะอาดนี้ราคาถูกที่สุด หากซื้อ 1 กล่อง ตกราคากระป๋องล่ะ 100 บาท เท่านั้น หากคุณซื้อมากกว่านี้ สามารถปรึกษาแยกต่างหาก 【คุณลักษณะ】 ● นํ้ายาเคมีทําความสะอาด...

JIP126 Deposit Cleaner for Injection Mold น้ำยาทําความสะอาดแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป Ichinen Chemicals Thai

JIP126 Deposit Cleaner for Injection Mold น้ำยาทําความสะอาดแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00126 (NK-126) ชื่อผลิตภัณฑ / Deposit Cleaner for Injection Mold  ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง น้ำยาทําความสะอาดประสิทธิภาพสูงสําหรับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป 【คุณลักษณะ】 ● ละลายและขจัดคราบบางๆ ที่เหนียวเกาะติดแน่นในแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นขณะฉีดพลาสติกขึ้นรูป ช่ว...

JIP420 Pin Color Cleaner น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP420 Pin Color Cleaner น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00420 (NK-420) ชื่อผลิตภัณฑ / Pin Color Cleaner ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก สำหรับการตรวจสอบปกติ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 2µm และลกึ 30µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ จึงส...

JIP421 Pin Color Penetration น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP421 Pin Color Penetration น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00421 (NK-421) ชื่อผลิตภัณฑ / Pin Color Penetration ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก สำหรับการตรวจสอบปกติ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 2µm และลกึ 30µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ...

JIP422 Pin Color Development น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP422 Pin Color Development น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00422 (NK-422) ชื่อผลิตภัณฑ / Pin Color Development ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (ราคาถูก สำหรับการตรวจสอบปกติ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 2µm และลกึ 30µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ...

JIP125 Mold Anti-Corrosion Agent-Volatile น้ำยาป้องกันสนิมแบบระเหย Ichinen Chemicals Thai

JIP125 Mold Anti-Corrosion Agent-Volatile น้ำยาป้องกันสนิมแบบระเหย Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00125 (NK-125) ชื่อผลิตภัณฑ / Mold Anti-Corrosion Agent-Volatile ปริมาตรบรรจ / 420 ml จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● ป้องกันสนิมในบริเวณที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเป็นสารระเหย (รวมถึงบริเวณที่สเปรย์ไม่เข้าถึง) ● ต่างจากสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดนํ้...

JIP107 Rust Jet น้ำยาป้องกันสนิมคุณสมบัติแทนที่น้ำ Ichinen Chemicals Thai

JIP107 Rust Jet น้ำยาป้องกันสนิมคุณสมบัติแทนที่น้ำ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00107 (NK-107) ชื่อผลิตภัณฑ / Rust Jet ปริมาตรบรรจ / 420 ml จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง 【คุณลักษณะ】 ● ป้องกันสนิมโดยไปแทนที่นํ้า สามารถใช้กับโลหะทุกชนิด ไม่ทําให้ผิวโลหะกร่อน หรือ เปลี่ยนสี ● เนื่องจากไม่มีการรบกวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า จึงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม ● ป...

NX600 Strong Power Parts & Brake Cleaner น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals

NX600 Strong Power Parts & Brake Cleaner น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และเบรก Ichinen Chemicals
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 000600 (NK-600) ชื่อผลิตภัณฑ / Strong Power Parts & Brake Cleaner  ปริมาตรบรรจ / 840mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง ทำความสะอาดแรงกว่า JIP619 【คุณลักษณะ】 ● นํ้ายาเคมีทําความสะอาดที่มีสารพิษตํ่ามาก ● ชนิดแห้งเร็ว ● ขจัดคราบนํ้ามันอยางรวดเร็วออกจากโลหะ แม่พิมพ์ และเครื่...

JIP619 Mold Cleaner 840 นํ้ายาทําความสะอาดสําหรับแม่พิมพ์ Ichinen Chemicals Thai

JIP619 Mold Cleaner 840 นํ้ายาทําความสะอาดสําหรับแม่พิมพ์ Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 000619 (NK-619) ชื่อผลิตภัณฑ / Mold Cleaner 840  ปริมาตรบรรจ / 840mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง ทำความสะอาดแรงกว่า JIP598 【คุณลักษณะ】 ● ผลิตภัณฑ์นี้พันามาเพื่อทําความสะอาดแม่พิมพ์ ● ขจัดนํ้ามันหล่อเย็นและผงฝุนที่เกิดจากการทําแม่พิมพ์ ● ขจัดคราบแว็กซ์ป้องกันสนิมหรือป้องกั...

JIP141 Micro Check Cleaner น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai

JIP141 Micro Check Cleaner น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวที่มองไม่เห็น Ichinen Chemicals Thai
SIAM TAMIYA CO.,LTD. (Ichinen Chemicals)
หมายเลขสินคา / 00141 (NK-141) ชื่อผลิตภัณฑ / Micro Check Cleaner ปริมาตรบรรจ / 420 mL จํานวนบรรจุ / 24 กระปอง (สำหรับการตรวจสอบความแน่นยำ) 【คุณลักษณะ】 ● ความไวในการตรวจจับ ร่องรอยที่ความกว้าง 1µm และลกึ 10µm (ผลการตรวจสอบที่ -10°C~50°C) ● เพราะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ จึงส...

1-10แสดงเรื่อง / 223เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่