1-10แสดงเรื่อง / 449เรื่อง

1.

Toshimakoudenn (拓希瑪光電(深セン)有限公司) สถานที่ตั้ง:  Guangdong  จำนวนพนักงาน 150คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - แท่นกลึงอัตโนมัติ

2.

Dairenn kuresuto dennshi yuugennkaisha (大連庫莱斯涛電子有限会社) สถานที่ตั้ง:  เหลียวหนิง  จำนวนพนักงาน 53คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

Tonnkannhakugoushisakuyuugennkonnsu (東莞市伯豪試作有限公司) สถานที่ตั้ง:  Guangdong  จำนวนพนักงาน 110คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือทางการแพทย์  เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำพลาสติก

2:จำนวนการผลิต - การแปรรูปโลหะแผ่น - การผลิตที่อยู่อาศัย

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - ประยุกต์ คิ้ว

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การหล่อ - อลูมิเนียมอัลลอยด์

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - Stereolithography

4.

Aoshimakouraiseimitsuyuugennkoushi (青島恒磊精密機械有限公司) สถานที่ตั้ง:  ซานตง  จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
5.

Toushinnseikiyuugennkaisha (東信精機(香港)有限会社) สถานที่ตั้ง:  Guangdong  จำนวนพนักงาน 13คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
6.

香港歆仪科学技術 สถานที่ตั้ง:  Guangdong  จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
7.

Toukannshishinntouseimitsuyuugennkaisha (東莞市晋騰精密模具有限公司) สถานที่ตั้ง:  Guangdong  จำนวนพนักงาน 80คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  จิ๊ก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องทำชิ้นส่วน

2:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป - เครื่องทำชิ้นส่วน

3:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องฉีดขึ้นรูป

4:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - เครื่องขึ้นรูป Insert

5:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ออกแบบ

6:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - ผลิต

7:ผลิตแม่พิมพ์ - แม่พิมพ์พลาสติก - Cavity processing

8.

Dairennsannyuubouekiyuugennkaisha (大連三友貿易有限会社) สถานที่ตั้ง:  เหลียวหนิง  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
9.

Dairennsannseiseimitsukikai (大連三晟精密機械有限公司) สถานที่ตั้ง:  เหลียวหนิง  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการขัด เจียระไน - การขัดผิวเรียบ NC

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การผลิตจิ๊ก - ทำจิ๊ก

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) - การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า

7:ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ  - การประกอบ - ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

10.

Koutatsuseikiseizouyuugennkoushi (康達精機製造有限公司) สถานที่ตั้ง:  Guangdong  จำนวนพนักงาน 85คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องมือทางการแพทย์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

3:จำนวนการผลิต - กระบวนการขัด เจียระไน - การขัดผิวเรียบ NC

1-10แสดงเรื่อง / 449เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่