1-10แสดงเรื่อง / 17เรื่อง

1.

Hilltop Technology Laboratory, Inc. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 3คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องมิลลิ่ง NC

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - การกลึง(แนวตั้ง)

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - อลูมิเนียมอัลลอย

7:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ

2.

NIPPON WICO USA Inc. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

2:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - อลูมิเนียมอัลลอย

3:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - Horning Machining

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - การหล่ออะลูมิเนียม

5:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - อะลูมิเนียมอัลลอย

3.

Midwest Mold & Texture Corporation (MMT) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก    
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:งานชุบผิวโลหะ  - การชุบผิวโลหะอื่นๆ - การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า)

4.

Okutani Chicago Sales Contact สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 0คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก    
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
5.

MP-TEC,INC. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 11คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรงานฝีมือ  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
6.

TFO TECH CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 140คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก    
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
7.

Kimura Foundry America, INC. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม     
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
8.

ViSCO Technologies USA, Inc. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรวัด  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
9.

JPN PRECISION LLC สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 1คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - เครื่องกลึง NC

10.

Aerodyne Alloys, LLC สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 65คน

ประเภทอุตสาหกรรม เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-10แสดงเรื่อง / 17เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่