1-6แสดงเรื่อง / 6เรื่อง

1.

VS GmbH & Co.KG สถานที่ตั้ง:  นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน  จำนวนพนักงาน 160คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การหล่อ - หล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ทราย

2.

con-SEPT สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 2คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

VS Gmbh & Co.KG สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 160คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
4.

Marshallhydrothermal สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
5.

GlOBAL TRANSLATE สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 250คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
6.

Meamashi-nn (MEAマシーンGmbH) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-6แสดงเรื่อง / 6เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่