1-2แสดงเรื่อง / 2เรื่อง

1.

VS GmbH & Co.KG สถานที่ตั้ง:  นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน  จำนวนพนักงาน 160คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - การหล่อ - หล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ทราย

2.

Meamashi-nn (MEAマシーンGmbH) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-2แสดงเรื่อง / 2เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่