1-3แสดงเรื่อง / 3เรื่อง

1.

HARMO TECHNOLOGY CORP สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 20คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
2.

Sekotsu-ruzujapann (セコ・ツールズ・ジャパン株式会社) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 41คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
3.

PT. SiiX Electronics Indonesia สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 1600คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1-3แสดงเรื่อง / 3เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่